Momenteel zijn we in gesprek met zorgpartners om een aantal gebouwen op het terrein in te vullen met een bijzondere, tijdelijke woonfunctie. Deze professionele partij (of partijen) richten zich op de huisvesting van licht verstandelijke en/of lichamelijk beperkten of mensen die om een andere reden woonbegeleiding nodig hebben.

FutureDome biedt deze bewoners een veilig thuis, een plezierige leefomgeving en professionele begeleiding. Werk, dagbesteding of therapeutische bezigheden kunnen deze bewoners in een van de andere gebouwen in de vertrouwde omgeving van FutureDome uitvoeren - uiteraard onder professionele begeleiding.

Naast deze bijzondere woonfunctie biedt dit thema ruimte aan ondernemende pioniers die zich beroepsmatig bezighouden met zorg & welzijn.